Poslednji broj

„Megatrend revija“ (ISSN 1820-3159) je naučno glasilo Megatrend univerziteta.
 
Časopis je, prema klasifikaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije visoko pozicioniran kao vodeći nacionalni naučni časopis u Republici Srbiji (M52).
Časopis „Megatrend revija“ je interdisciplinarni časopis iz oblasti društvenih nauka, u kojem se objavljuju radovi iz sledećih tematskih oblasti: 
 
• Ekonomija
• Pravo
• Politika i bezbednost
• Menadžment i marketing
• Međunarodni odnosi
• Javne politike
• Informaciono društvo
 
„Megatrend revija“ izlazi od 2004. godine, na srpskom i engleskom jeziku. Otvorena je za sve kvalitetne radove i autore iz čitavog sveta. Ima međunarodnu redakciju i međunarodni izdavački savet. Putem razmene i na druge načine, stiže do čitalaca i van granica Srbije. 
 

* 10 godina Revije
2004-2013


* Jubilarni broj posvećen
Prof. dr Mići Jovanoviću

"Megatrend revija - Megatrend Review" 

Bulevar maršala Tolbuhina 8, 11070 Novi Beograd, Srbija 
Tel: +381 11 220 31 50 Fax: +381 11 220 30 47 E-mail:  mtopic.megatrendrevija@gmail.com

eXTReMe Tracker