Poslednji broj

Predsednik:

Prof. dr Slobodan Pajović

 

Članovi iz inostranstva:

Prof. dr Žan-Žak ŠANARON – Visoka škola za menadžment u Grenoblu, Francuska

Akademik Vlado KAMBOVSKI – Makedonska akademija nauka i umetnosti, Skoplje, Makedonija

Prof. dr Žarko LAZAREVIĆ – Institut za uporednu istoriju, Ljubljana, Slovenija

Prof. dr Norbert PAP – Univerzitet u Pečuju, Mađarska

Prof. dr Sung-Džo PARK – Slobodni univerzitet, Berlin, Nemačka

Prof. dr Joan TALPOŠ – Zapadni univerzitet u Temišvaru, Rumunija

 

Članovi iz Srbije:

Prof. dr Miljojko BAZIĆ – Megatrend univerzitet, Beograd

Prof. dr Ana JOVANCAI STAKIĆ – Megatrend univerzitet, Beograd

Prof. dr Oskar KOVAČ, profesor emeritus, Beograd

Prof. dr Momčilo MILISAVLJEVIĆ, u penziji

Prof. dr Milivoje PAVLOVIĆ – Megatrend univerzitet, Beograd

Prof. dr Vladimir PRVULOVIĆ – Megatrend univerzitet, Beograd

Prof. dr Milan STAMATOVIĆ – Univerzitet „Metropoliten“, Beograd

Prof. dr Slobodan STAMENKOVIĆ – Megatrend univerzitet, Beograd

 


 

"Megatrend revija - Megatrend Review" 

Bulevar maršala Tolbuhina 8, 11070 Novi Beograd, Srbija 
Tel: +381 11 220 31 50 Fax: +381 11 220 30 47 E-mail:  review@nezbit.edu.rs

eXTReMe Tracker